Mga Detalye

..

AT SINABI NG DIYOS: ANG KUWENTO SA IYO 'O MUHAMMAD HINGGIL KAY HESUS